تعداد کالاهای یافت شده بیشتر از 50 رکورد است. جستجوی خود را محدود تر کنید


بسته بندی
موجودی
عملیات
1538لوله فلوسایتومتری 5 سی سی بدون درب40205SPL1 pcs100جزییات
3274لوله فلوسایتومتری 5 سی سی دربدار پلی پروپیلن41005SPL1 pcs25جزییات
385پیپت یکبار مصرف استریل 5 سی سی91005SPL1 pcs1جزییات
49پیپت یکبار مصرف استریل 10 سی سی91010SPL1 pcs1جزییات
52لوله فالکون 15 سی سی استریل50015SPL1 pcs50جزییات
59فلاسک کشت سلول 25 فیلتردار70025SPL1 pcs5جزییات
7668لوله تست استریل 14 سی سی نیمه شفاف41014SPL1 pcs25جزییات
53لوله فالکون 50 سی سی استریل50050SPL1 pcs25جزییات
292پلیت کشت سلول 96 خانه30096SPL1 pcs1جزییات
847پتری دیش 6 سانت کشت سلول20060SPL1 pcs10جزییات
996پتری دیش 3.5 سانت کشت سلول20035SPL1 pcs10جزییات
1500Square Media Bottle 125 ml56125SPL1 pcs24جزییات
1703پتری دیش کشت سلول 10 سانتی متر20100SPL1 pcs10جزییات
60فلاسک کشت سلول 75 فیلتردار70075SPL1 pcs5جزییات
7687پیپت یکبار مصرف استریل 2 سی سی91002SPL1 pcs1جزییات
7688پیپت یکبار مصرف استریل 25 سی سی91025SPL1 pcs1جزییات
75پلیت کشت سلول 4 خانه30004SPL1 pcs4جزییات
911Wide Mouth Bottle 125 ml58125SPL1 pcs1جزییات
1704پلیت کشت سلول 6 خانه30006SPL1 pcs1جزییات
349پلیت کشت سلول 24 خانه30024SPL1 pcs1جزییات
7670پتری دیش 6 سانت IVF20260SPL1 pcs10جزییات
1013پلیت کشت سلول 12 خانه30012SPL1 pcs1جزییات
388فلاسک کشت سلول 25 ساده70125SPL1 pcs5جزییات
1258پلیت کشت سلول 96 خانه U شکل34096SPL1 pcs1جزییات
7230لوله فالکون 50 سی سی پایه دار استریل50250SPL1 pcs25جزییات
641Square Media Bottle 500 ml56500SPL1 pcs24جزییات
318Cell Scraper 23.7 cm90020SPL1 pcs1جزییات
132Cell Scraper 29 Cm90030SPL1 pcs1جزییات
387فلاسک کشت سلول 75 ساده70175SPL1 pcs5جزییات
293Cell Strainer 40 um93040SPL1 pcs1جزییات
1833کرایوتیوب استریل درب داخلی43022SPL50 pcs1جزییات
285Cell Strainer, 100 um93100SPL1 pcs1جزییات
291Cell Strainer 70 um93070SPL1 pcs1جزییات
7646پلیت کشت سلول 48 خانه30048SPL1 pcs1جزییات
9952پتری دیش 15 سانت کشت سلول20151SPL1 pcs10جزییات
6410فلاسک کشت سلول 25 فیلتردار,NT70325SPL1 pcs5جزییات
7427پلیت الیزا یکپارچه 96 خانه Maxi32296SPL1 pcs10جزییات
626Amber wide-mouth bottle 125 ml57125SPL1 pcs1جزییات
7046فلاسک کشت سلول 75 فیلتردار,NT70375SPL1 pcs5جزییات
506رک کرایو تیوب و میکروتیوب 100 خانه رنگی81100SPL1 pcs1جزییات
625پلیت الیزا استریپ تکی Maxibinding38296SPL1 pcs10جزییات
1762فلاسک کشت سلول 175 فیلتردار71175SPL1 pcs5جزییات
332رک کرایوتیوب و میکروتیوب 100 خانه سفید80100SPL1 pcs1جزییات
1831کرایوتیوب استریل درب خارجی43012SPL50 pcs1جزییات
272رک لوله فالکون 5052050SPL1 pcs1جزییات
334Loop & Needle 1 ul90001SPL10 pcs10جزییات
7676پلیت کشت سلول 96 خانه مشکی30296SPL1 pcs1جزییات
329ظرف اتوکلاو310123SPL1 pcs1جزییات
330جعبه کرایو تیوب 25 خانه80025SPL1 pcs1جزییات
9854کرایوتیوب 1.8 سی سی استریل درب خارجی واشردار43112SPL50 pcs1جزییات