Phusion DNA Polymerase  پارس طوس


شناسه کالا: 14317 تولید کننده: Pars Tous کاتالوگ کالا: C101101 Unit: 250 unit
موجودی:
آدرس وب پیج تولید کننده:  کلیک کنید
شناسه مالیاتی:2710000121008 شرح شناسه:معرف شناسایی مواد شیمیایی مواد و ملزومات مصرفی آزم معاف از مالیات ارزش افزوده ضریب مالیات ارزش افزوده:0

Catalog Number: C101101 Pars Tous

Phusion DNA Polymerase

Storage: -20℃

Grade: Molecullar grade


تصویر فوق از سایت پارس ژن کپی شده است